Sterilen uppgraderas!

26.11.2023

Nu är vi färdiga med vår ombyggnad av sterilen. Ny diskdesinfektor som gör rent våra instrument över 130 grader Celcius. Även ny autoklav som steriliserar våra instrument för Kirurgi och rotbehandling.