Nyheter!

Nu är vi färdiga med vår ombyggnad av sterilen. Ny diskdesinfektor som gör rent våra instrument över 130 grader Celcius. Även ny autoklav som steriliserar våra instrument för Kirurgi och rotbehandling.

Vi har haft revision av kliniken under våren där man tittar på att vi uppfyller krav så som hygien, läkemedelshantering, strålskydd, strålsäkerhet, brandskydd, miljö, kemikaliehantering, årliga valideringar av utrustningar, vattenprover, kontinuerlig utbildning Vi är glad att vi har fått denna utmärkelse av Praktikertjänst.

Plandent har installerat nya behandlingsstolar med nya maskiner åt oss. Dessa är mycket mjuka och sköna att ligga i. Plandent behandlingsstolar har vi jobbat med sedan 2006 och är mkt nöjda med kvalité och service.