Vårt kvalitetsdokument!

18.05.2023

Vi har haft revision av kliniken under våren där man tittar på att vi uppfyller krav så som hygien, läkemedelshantering, strålskydd, strålsäkerhet, brandskydd, miljö, kemikaliehantering, årliga valideringar av utrustningar, vattenprover, kontinuerlig utbildning Vi är glad att vi har fått denna utmärkelse av Praktikertjänst.